İnsan Kaynakları Danışmanlığı

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

.İnsan Kaynakları Sisteminin Kurulması, Denetimi, Raporlaması.

.Görev Tanımlarının Oluşturulması.

.Performans Değerlendirme Sistemlerinin Oluşturulması.

.Ücret Yönetimi Sistemlerinin Oluşturulması.

.Kariyer Planlama Sistemlerinin Oluşturulması.-   Eğitim-Geliştirme Sistemlerinin Oluşturulması.

.Ödül-Teşvik-Ceza Motivasyon Sistemlerinin Oluşturulması.

.Şirket Politikalarına Uygun Yönetmelik ve Talimatların Hazırlanması.

.İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Konularında Genel ve Şirketlere Özel Eğitimler