Toplu İş Hukuku Danışmanlığı

  • 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu
  • 2821 ve 2822 Sayılı Kanunlar Hakkında Genel Danışmanlık
  • Proje Ortaklarımız Lehine Stratejilerin Oluşturulması ve Uygulanması
  • Toplu İş Sözleşmelerinin Hazırlık, Pazarlık Stratejileri Geliştirme ve Görüşme Süreçlerinde Bulunma
  • Toplu İş Uyuşmazlıklarının Tüm Aşamalarında Danışmanlık ve Uygulamacı Çözüm Ortaklığı